لیزر موهای زائد

نمایش قبل و بعد از جراحی

BMI یا شاخص توده بدنی یک ابزار اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد قد و وزن شما تا چه حد با هم تناسب دارند و آیا دچار کمبود یا اضافه وزن هستید یا خیر؟ برای به دست آوردن نتیجه ، باید از فرمول محاسبه BMI با استفاده از فاکتورهایی همچون سن، وزن، قد و جنسیت استفاده کنید.

از انجام عمل با پزشک خود مشورت شده و توضیح کاملی از شرایط جسمانی و دارو یا مکمل هایی که مصرف نموده را به پزشک ارائه می شود. برخی از داروهای شیمیایی و یا داروهای گیاهی که مصرف می نمایید.

BMI یا شاخص توده بدنی یک ابزار اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد قد و وزن شما تا چه حد با هم تناسب دارند و آیا دچار کمبود یا اضافه وزن هستید یا خیر؟ برای به دست آوردن نتیجه ، باید از فرمول محاسبه BMI با استفاده از فاکتورهایی همچون سن، وزن، قد و جنسیت استفاده کنید.

از انجام عمل با پزشک خود مشورت شده و توضیح کاملی از شرایط جسمانی و دارو یا مکمل هایی که مصرف نموده را به پزشک ارائه می شود. برخی از داروهای شیمیایی و یا داروهای گیاهی که مصرف می نمایید

BMI یا شاخص توده بدنی یک ابزار اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد قد و وزن شما تا چه حد با هم تناسب دارند و آیا دچار کمبود یا اضافه وزن هستید یا خیر؟ برای به دست آوردن نتیجه ، باید از فرمول محاسبه BMI با استفاده از فاکتورهایی همچون سن، وزن، قد و جنسیت استفاده کنید.

از انجام عمل با پزشک خود مشورت شده و توضیح کاملی از شرایط جسمانی و دارو یا مکمل هایی که مصرف نموده را به پزشک ارائه می شود. برخی از داروهای شیمیایی و یا داروهای گیاهی که مصرف می نمایید

پیام رسان واتس آپ کلینیک زیبایی مهتا
ارسال پیام